top of page
logo-1.jpg

​●Vocai:yoshio ishizuka ●Side Vocal:Kiho Yamamoto ●Guitar:Yukihiko Asami  

●Bass:Tsuyoshi  Miyazaki  ●Keyboard:Suzu Tooya ●Sax:Teppei Fukushima  

●Drums:Tomoyasu Mouri ●Drums:Tetsuji Yamakawa ●Drums:Kazufumi Watanabe

Copyright © 2019 THE ALEXY Enterprise All Rights Reserved.

46-1 TSUNASHIMAKAMI-CHO KOHOKU-KU YOKOHAMA KANAGAWA JAPAN,TEL:045-545-1121 FAX:045-544-8498 メールアドレス:the.alexy001@gmail.com

bottom of page